• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Produkcja zapakowań należy do czynności znacznie bardziej karkołomnych. Na rynku wyróżnia się rozmaite typy opakowań. Do najbardziej znanych należą opakowania z tektury, szkła i metalu. Tektura powstaje przez sprasowanie kilkunastu warstw masy papierniczej. Do wyrobu takiej masy wykorzystuje się włókna ścieru drzewnego i makulatury. W ten sposób powstanie gotowa tektura, jaka jest później dostarczana do firm zajmujących się produkcją opakowań tekturowych. Przy produkcji opakowań ze szkła przydatny jest piasek i stłuczka. Podlegają one procesowi uszlachetniania. Dopiero później jest dopuszczalne produkowanie zapakowań szklanych. Wiele odbywa się bezsprzecznie w hucie. Odważa się tam należycie dobrane surowce. Gdy już otrzyma się skończony zestaw transportuje się go do odpowiednich zbiorników. Później następuje topienie szkła w nadzwyczaj wysokiej temperaturze, inaczej stopienie uzyskanej wcześniej mieszanki. Kiedy uzyska się w ten sposób masę jednorodną wolno przystąpić do formowania. Nadaje się masie trafny kształt i schładza się. Przydaje się też plastik i tworzywa sztuczne – Przetwórstwo tworzyw. W ten sposób uzyskać można butelkę czy słoik, jaki nadaje się do sprzedaży.

Categories: Inne

Comments are closed.