• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Doniosłym sposobem zwiększenia kapitału jest inwestowanie. Każdy kto postanawia inwestować pieniądze, ma obowiązek dysponować pewną ilością prywatnych lub obcych środków finansowych. Inwestorem ma okazję być figura fizyczna, jak oraz figura prawna, wyrażana przez wszelkich uczestników rynku – Proinnowacyjne usługi. W praktyce oznacza to, że są w stanie być to: gospodarstwa domowe, firmy, i państwo. W zależności od przedmiotu inwestowania wyróżnić można inwestycje rzeczowe, których nadrzędnym celem jest pomnażanie majątku trwałego, inwestycje pieniężne, to naturalnie dzięki którym wolno umieszczać kapitał. W tego typu inwestycjach można wyróżnić też podmioty, którymi są inwestorzy rzeczowi i finansowi. Pierwsi zgłaszają popyt na kapitał, drudzy zaś gotowi są go udostępnić inwestorom rzeczowym. Z tego względu występuje pomiędzy nimi ścisły związek, który w wielu wypadkach pożąda udziału pośrednika.

Categories: Biznes

Comments are closed.